ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Εφόδια – Υλικά – Συντήρηση (∆ιαδικασία Σύναψης Σύµβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης)

Εφόδια – Υλικά – Συντήρηση (∆ιαδικασία Σύναψης Σύµβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης). Για [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ – 70.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/19 ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 69596 Κωδικός CPV: 39221000-7 Πρόσθετη [συνέχεια..]

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις

Η Σχολή Μόνιμων Υπαξιωματικών διενεργεί διαγωνισμό για την : α. Ανάδειξη Ιδιωτικού Συνεργείου Παροχής [συνέχεια..]

Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ΕΥΡΩ με κριτήριο [συνέχεια..]

Ακύρωση της υπ. αριθμ. 5/2019 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 19PROC005034057, ΑΔΑ: ΩΒΚ9465ΧΘΞ-4ΔΣ).

Ακύρωση της υπ. αριθμ. 5/2019 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 19PROC005034057, ΑΔΑ: ΩΒΚ9465ΧΘΞ-4ΔΣ). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε [συνέχεια..]

Προμήθεια δύο ψυκτικών θαλάμων για σώματα νεκρών χωρητικότητας τριών ατόμων

Προμήθεια δύο ψυκτικών θαλάμων για σώματα νεκρών χωρητικότητας τριών ατόμων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε [συνέχεια..]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Το Αγροτικό Κατάστημα Τρίπολης διενεργεί Διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών τροφοδοσίας. Για περισσότερες [συνέχεια..]

Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλώσιμων

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει διαγωνισμό για την [συνέχεια..]