ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει διαγωνισμό για την [συνέχεια..]

Προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων (εμβόλια)

Προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων (εμβόλια) για κάλυψη αναγκών και των τριών κλάδων των ΕΔ ( [συνέχεια..]

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ,ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ)».

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 100/2019. Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών « ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ [συνέχεια..]

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 99/2019. Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών « ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ [συνέχεια..]

Παροχή Υπηρεσιών « ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ».

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 102/2019. Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών « ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ [συνέχεια..]

Προµήθεια και εγκατάσταση ακτινολογικής λυχνίας για τις ανάγκες του ακτινολογικού τµήµατος

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 103/2019. Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια και εγκατάσταση ακτινολογικής λυχνίας για [συνέχεια..]

Προµήθεια Κεφαλών υπερήχου και ηχοβολέα για τις ανάγκες του ακτινολογικού τµήµατος

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 104/2019.Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια Κεφαλών υπερήχου και ηχοβολέα για τις [συνέχεια..]

Προμήθεια υγρών καυσίμων και Λιπαντικών για την κάλυψη των αγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για ένα έτος

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων και [συνέχεια..]

Πώληση εκτάσεων στο Βελιγράδι- Υποβολές προσφορών

Πώληση εκτάσεων στο Βελιγράδι. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Προμήθεια ακτινοσκοπικού μηχανήματος

Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ακτινοσκοπικού μηχανήματος. Για [συνέχεια..]