ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Ουρολογίας

Το Γ.Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Ουρολογίας (33696700-2) [συνέχεια..]

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών α. ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ  β. ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

Το Γ.Ν Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών [συνέχεια..]

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ [συνέχεια..]

Προμήθεια στρατιωτικών σκύλων φρούρησης – ανίχνευσης – έρευνας και διάσωσης

Προμήθεια στρατιωτικών σκύλων φρούρησης – ανίχνευσης – έρευνας και διάσωσης. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε [συνέχεια..]

Ανακοίνωση εκ νέου μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών διαγωνισμού Δ. 05/19

Ανακοίνωση εκ νέου μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών διαγωνισμού Δ. 05/19. Για περισσότερες πληροφορίες [συνέχεια..]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΚΡΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις συσκευές [συνέχεια..]

[ΚΑΛΑΜΑΤΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ -ΕΚΑΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ -191.521,40€

Αρ.Διακήρυξης: 233/2019 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 76874 Κωδικός CPV: 30199000-0,37524100-8,37810000-9 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Blue [συνέχεια..]

[ΑΡΓΟΛΙΔΑ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ -88.709,67€

Αρ.Διακήρυξης: 18/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αριθμός / Α/Α [συνέχεια..]