ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΑΡΓΟΛΙΔΑ] Προμήθειας ενός ανατρεπόμενου φορτηγού με αρπάγη (γερανό) και ενός πολυμηχανήματος με εξαρτήματα – 217.700,00€

Αρ.Διακήρυξης: Προμήθειας ενός ανατρεπόμενου φορτηγού με αρπάγη (γερανό) και ενός πολυμηχανήματ Αριθμός / Α/Α [συνέχεια..]

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 77056 Κωδικός CPV: 33141620-2 Πρόσθετη περιγραφή [συνέχεια..]

[ΤΡΙΦΥΛΛΙΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΦΟΡΤΗΓΩΝ ,ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ,ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ,ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΕ ΤΡΕΙΛΕΡ

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 77255 Κωδικός CPV: 16000000-5,16810000-6,34134200-7 Πρόσθετη περιγραφή [συνέχεια..]

Προµήθεια δύο (2) Καλαθοφόρων Ανυψωτικών Ηλεκτροκίνητων Μηχανηµάτων

∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια δύο (2) Καλαθοφόρων Ανυψωτικών Ηλεκτροκίνητων Μηχανηµάτων, [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] Αντικατάσταση κλιματιστικών μονάδων και προμήθεια μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών – 169.574,00€

Αρ.Διακήρυξης: 16/19 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 76995 Κωδικός CPV: 42512000-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Βελτίωση [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος 2019 κ 2020 – 220.950,00€

Αρ.Διακήρυξης: Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος 2019 κ 2020 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 76578 Κωδικός CPV: [συνέχεια..]