ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ΕΥΡΩ με κριτήριο [συνέχεια..]

Ακύρωση της υπ. αριθμ. 5/2019 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 19PROC005034057, ΑΔΑ: ΩΒΚ9465ΧΘΞ-4ΔΣ).

Ακύρωση της υπ. αριθμ. 5/2019 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 19PROC005034057, ΑΔΑ: ΩΒΚ9465ΧΘΞ-4ΔΣ). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε [συνέχεια..]

Προμήθεια δύο ψυκτικών θαλάμων για σώματα νεκρών χωρητικότητας τριών ατόμων

Προμήθεια δύο ψυκτικών θαλάμων για σώματα νεκρών χωρητικότητας τριών ατόμων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε [συνέχεια..]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Το Αγροτικό Κατάστημα Τρίπολης διενεργεί Διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών τροφοδοσίας. Για περισσότερες [συνέχεια..]

Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλώσιμων

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει διαγωνισμό για την [συνέχεια..]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει διαγωνισμό για την [συνέχεια..]

Προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων (εμβόλια)

Προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων (εμβόλια) για κάλυψη αναγκών και των τριών κλάδων των ΕΔ ( [συνέχεια..]

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ,ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ)».

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 100/2019. Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών « ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ [συνέχεια..]

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 99/2019. Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών « ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ [συνέχεια..]

Παροχή Υπηρεσιών « ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ».

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 102/2019. Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών « ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ [συνέχεια..]