ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] προμήθεια ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ CPV 33731110-7 – 97.105,00€

Αρ.Διακήρυξης: ΑΡ.47/2018 (αρ.πρωτ.:35315/20-12-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την προμήθεια ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 68878 Κωδικός [συνέχεια..]

[ΚΑΛΑΜΑΤΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 340.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ –

Αρ.Διακήρυξης: 467/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 68545 Κωδικός CPV: 31523200-0,37535200-9,37535210-2,37535250-4,39113300-0,39224340-3,45315100-9 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΦΩΤΙΣΜΟΣ [συνέχεια..]

[ΚΑΛΑΜΑΤΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 74.400,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

Αρ.Διακήρυξης: 468/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 68650 Κωδικός CPV: 14211000-3,31523200-0,31681410-0,34928200-0,37535200-9,37535210-2,37535220-5,37535240-1,37535250-4,39113300-0,39224340-3 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Άμμος [συνέχεια..]

[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος» -204.770,86€

Αρ.Διακήρυξης: ΑΡ.44/2018 (αρ.πρ.35249/19-12-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Αντιδραστηρίων» Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 68605 Κωδικός CPV: 33696100-6 [συνέχεια..]