">

ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΑΧΑΪΑ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ) -137.977,50€

Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 76136 Κωδικός CPV: 33696500-0 Πρόσθετη [συνέχεια..]

[ΤΡΙΠΟΛΗ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9636/2019 (ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ) – 2.580,64€

Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9636/2019 (ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ) Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72486 Κωδικός CPV: 33162100-4 [συνέχεια..]

[ΤΡΙΠΟΛΗ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9636/2019 (ΜΟΝΙΤΟΡ ΦΟΡΗΤΟ Μ.Ε.Θ.) – 3.225,81€

Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9636/2019 (ΜΟΝΙΤΟΡ ΦΟΡΗΤΟ Μ.Ε.Θ.) Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72477 Κωδικός CPV: 33162100-4 [συνέχεια..]

[ΤΡΙΠΟΛΗ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9636/2019 (ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ) – 766,13€

Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9636/2019 (ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ) Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72479 Κωδικός CPV: [συνέχεια..]

[ΤΡΙΠΟΛΗ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9636/2019 (ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟΜΠΛΕ)) -55.241,93€

Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9636/2019 (ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟΜΠΛΕ)) Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72480 Κωδικός CPV: [συνέχεια..]

[ΤΡΙΠΟΛΗ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9636/2019 (ΣΚΙΑΛΥΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ (ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ)) – 88.709,68€

Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9636/2019 (ΣΚΙΑΛΥΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ (ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ)) Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72481 Κωδικός CPV: [συνέχεια..]

[ΤΡΙΠΟΛΗ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9636/2019 (ΣΚΙΑΛΥΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟ)) – 17.741,93€

Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9636/2019 (ΣΚΙΑΛΥΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟ)) Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72482 Κωδικός CPV: [συνέχεια..]

[ΤΡΙΠΟΛΗ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9636/2019 (ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ) – 1.612,90€

Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9636/2019 (ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ) Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72483 Κωδικός CPV: 33162100-4 Πρόσθετη [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.