ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΒΑ (αρ. μελέτης:42/2018) – 145.819,79€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΒΑ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 65219 [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΑ – 221.885,00€

Αρ.Διακήρυξης: ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΑ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 60357 Κωδικός CPV: 09344000-2 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αλφα [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] ΜΕΡΗ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – 72.579,81€

Αρ.Διακήρυξης: 81/18 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 65004 Κωδικός CPV: 30237000-9 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΙ [συνέχεια..]

[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] Προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ – 88.651,45€

Αρ.Διακήρυξης: ΑΡ.31/2018 (αρ.πρ.27312/02-10-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 65027 Κωδικός CPV: 24111900-4 Πρόσθετη [συνέχεια..]

[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ – 193.548,39€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΗΜ. 12/2018) Αριθμός / Α/Α Συστήματος: [συνέχεια..]

[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ – CR – 16.129,03€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΗΜ. 12/2018) Αριθμός / Α/Α Συστήματος: [συνέχεια..]

[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ -32.258,06€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΗΜ. 12/2018) Αριθμός / Α/Α Συστήματος: [συνέχεια..]

[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ -32.258,06€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΗΜ. 12/2018) Αριθμός / Α/Α Συστήματος: [συνέχεια..]