ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΤΡΙΦΥΛΙΑ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΕΛ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ,ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ -132.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΕΛ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ,ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 63202 [συνέχεια..]

[ΤΡΙΠΟΛΗ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14362/23-8-2018 ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΠΥΥ 2015 (CPV: 33731110-7) β’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ – 21.390,00€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. 14362/23-8-2018 Β’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 63449 [συνέχεια..]