ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ CPV : 33731110-7 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ – 78.974,00€

Αρ.Διακήρυξης: 7/2019 ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73671 Κωδικός CPV: 33731110-7 Πρόσθετη περιγραφή [συνέχεια..]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ -166.558,87€

Αρ.Διακήρυξης: 17803/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓ. ΠΑΙΔ.ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓYMNA Αριθμός / Α/Α [συνέχεια..]

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ – ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ- ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – 820.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ- ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 74791 Κωδικός CPV: 32441200-8 Πρόσθετη [συνέχεια..]

Προμήθεια μικροϋλικών υπόδησης για την υλοποίηση του προγράμματος παραγωγής του τμήματος υπόδησης του 700 ΣΕ

Προμήθεια μικροϋλικών υπόδησης για την υλοποίηση του προγράμματος παραγωγής του τμήματος υπόδησης του 700 [συνέχεια..]

Προμήθεια σάκων ιματισμού για την κάλυψη αναγκών Ν/Σ οπλιτών και μαθητών παραγωγικών σχολών

Προμήθεια σάκων ιματισμού για την κάλυψη αναγκών Ν/Σ οπλιτών και μαθητών παραγωγικών σχολών. Για [συνέχεια..]

Αναβάθμιση του συστήματος οπτικών αγγελιών πτήσεων (ΣΟΑΠ) του ΚΑΗΚ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την [συνέχεια..]

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.14/19

Προμήθεια «Αεροπορικού Καυσίμου JΕΤ–Α1» που απαιτείται για τον ανεφοδιασμό των πτητικών μέσων [Αεροσκαφών (Α/Φ) [συνέχεια..]

Προμήθεια τηλεκαρτών για τις ανάγκες του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Δομοκού

Το Γενικό Κατάστημα Κράτησης Δομοκού προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια τηλεκαρτών. Για περισσότερες πληροφορίες [συνέχεια..]

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού «∆ιαγνωστικές ουσίες»

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού «∆ιαγνωστικές ουσίες». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.