ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προμήθεια «ΕΝΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ  4Κ ή 3D ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ»

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 28127/08-07-2019 [συνέχεια..]

Συνοπτικός Διαγωνισμός  γα την προμήθεια Φαρμάκων παθήσεων αναπνευστικού συστήματος.

Συνοπτικός Διαγωνισμός  γα την προμήθεια Φαρμάκων παθήσεων αναπνευστικού συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. [συνέχεια..]

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Αντιπρωτοζωικά»

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 85/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Αντιπρωτοζωικά» Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε [συνέχεια..]

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Αναλγητικά

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 86/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Αναλγητικά. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε [συνέχεια..]

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «∆ιαλύµατα παρεντερικής διατροφής»

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 54/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «∆ιαλύµατα παρεντερικής διατροφής» Για περισσότερες [συνέχεια..]

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Φάρµακα για το καρδιαγγειακό σύστηµα»

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 53/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Φάρµακα για το καρδιαγγειακό σύστηµα». [συνέχεια..]

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Φάρµακα για το γεννητικό και ουροποιητικό σύστηµα και γεννητικές ορµόνες»

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 52/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Φάρµακα για το γεννητικό και [συνέχεια..]

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού «Ανοσφαιρίνες»

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 49/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού «Ανοσφαιρίνες» Για περισσότερες [συνέχεια..]

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «∆ιαλύµατα έγχυσης »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 46/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «∆ιαλύµατα έγχυσης ». Για περισσότερες [συνέχεια..]

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού « Αντιδιαρροϊκά, φάρµακα κατά των φλεγµονωδών νόσων/λοιµώξεων του εντέρου»

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ.47/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού « Αντιδιαρροϊκά, φάρµακα κατά [συνέχεια..]