ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΤΡΙΠΟΛΗ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9636/2019 (ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ) – 2.580,64€

Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9636/2019 (ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ) Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72486 Κωδικός CPV: 33162100-4 [συνέχεια..]

[ΤΡΙΠΟΛΗ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9636/2019 (ΜΟΝΙΤΟΡ ΦΟΡΗΤΟ Μ.Ε.Θ.) – 3.225,81€

Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9636/2019 (ΜΟΝΙΤΟΡ ΦΟΡΗΤΟ Μ.Ε.Θ.) Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72477 Κωδικός CPV: 33162100-4 [συνέχεια..]

[ΤΡΙΠΟΛΗ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9636/2019 (ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ) – 766,13€

Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9636/2019 (ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ) Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72479 Κωδικός CPV: [συνέχεια..]

[ΤΡΙΠΟΛΗ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9636/2019 (ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟΜΠΛΕ)) -55.241,93€

Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9636/2019 (ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟΜΠΛΕ)) Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72480 Κωδικός CPV: [συνέχεια..]

[ΤΡΙΠΟΛΗ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9636/2019 (ΣΚΙΑΛΥΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ (ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ)) – 88.709,68€

Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9636/2019 (ΣΚΙΑΛΥΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ (ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ)) Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72481 Κωδικός CPV: [συνέχεια..]

[ΤΡΙΠΟΛΗ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9636/2019 (ΣΚΙΑΛΥΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟ)) – 17.741,93€

Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9636/2019 (ΣΚΙΑΛΥΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟ)) Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72482 Κωδικός CPV: [συνέχεια..]

[ΤΡΙΠΟΛΗ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9636/2019 (ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ) – 1.612,90€

Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9636/2019 (ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ) Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72483 Κωδικός CPV: 33162100-4 Πρόσθετη [συνέχεια..]