ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προµήθεια εξοπλισµού για το παθολογοανατοµικό εργαστήριο

Επαναληπτικός Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια εξοπλισµού για το παθολογοανατοµικό εργαστήριο». Για περισσότερες πληροφορίες [συνέχεια..]

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιφλεγμονμώδη και φάρμακα ρευματικών νόσων

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιφλεγμονμώδη και φάρμακα ρευματικών νόσων. Για περισσότερες πληροφορίες [συνέχεια..]

Προµήθεια «Υποκατάστατα πλάσµατος και παρεντερικά διαλύµατα.

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 79/2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προµήθεια «Υποκατάστατα πλάσµατος και παρεντερικά [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 80/2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Αντινεοπλασματικά φάρμακα»

Επαναληπτικό Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 80/2019 (αρχικός:18/2019) για την προμήθεια «Αντινεοπλασματικά φάρμακα», CPV: [συνέχεια..]

Προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ εργαστηρίων ΕΚΤΟΣ αναλυτών» (KAE 1359) (CPV 33695000-8 «Άλλα μη θεραπευτικά προϊόντα » )

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ εργαστηρίων ΕΚΤΟΣ αναλυτών» (KAE 1359) (CPV 33695000-8 [συνέχεια..]

Προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μ.Τ.Ν. {CPV 33181520-3 «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΝΕΦΡΩΝ»} (ΚΑΕ 1311)

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μ.Τ.Ν. {CPV 33181520-3 «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ [συνέχεια..]

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια εξοπλισµού αιµοδυναµικού τµήµατος»

«Προµήθεια εξοπλισµού αιµοδυναµικούτµήµατος», CPV: 33141620-2, συνολικής εκτιµώµενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ [συνέχεια..]