ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΑΡΓΟΛΙΔΑ] Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας 34/29-11-2018 -48.387,10€

Αρ.Διακήρυξης: ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67949 Κωδικός CPV: 33111000-1 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]

[ΑΡΓΟΛΙΔΑ] Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας 34/29-11-2018 -44.354,83€

Αρ.Διακήρυξης: ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67944 Κωδικός CPV: 33112200-0 Πρόσθετη περιγραφή [συνέχεια..]

[ΑΡΓΟΛΙΔΑ] Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας 34/29-11-2018 -48.387,10€

Αρ.Διακήρυξης: Wi-Fi ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ & ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: [συνέχεια..]

[ΑΡΓΟΛΙΔΑ] Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας 34/29-11-2018 – 8.870.967,50€

Αρ.Διακήρυξης: ΣΕΤ ΚΛΙΝΗ & ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ ΑΣΘΕΝΗ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67940 Κωδικός [συνέχεια..]

[ΑΡΓΟΛΙΔΑ] Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας 34/29-11-2018 – 161.290,32€

Αρ.Διακήρυξης: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67938 Κωδικός CPV: 33111650-2 Πρόσθετη [συνέχεια..]

[ΑΡΓΟΛΟΔΑ] Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας 34/29-11-2018 -24.193,55€

Αρ.Διακήρυξης: ΩΡΛ UNIT Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67954 Κωδικός CPV: 33124110-9 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]

[ΑΡΓΟΛΙΔΑ] Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας 34/29-11-2018 – 44.354,84€

Αρ.Διακήρυξης: ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ HD Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67956 Κωδικός CPV: 33168100-6 Πρόσθετη περιγραφή [συνέχεια..]

[ΑΡΓΟΛΙΔΑ] Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας 34/29-11-2018 – 36.290,32€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67948 Κωδικός CPV: 33172100-7 Πρόσθετη περιγραφή [συνέχεια..]