ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΠΑΤΡΑ] ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΔΗΜ.09/19) – 362.903,23€

Αρ.Διακήρυξης: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΔΗΜ.09/19) Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 75198 Κωδικός CPV: 33191100-6 Πρόσθετη [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΣΕΥΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ – 33.657,18€

Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (5/2018) Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 74980 Κωδικός CPV: 30230000-0,30232000-4,33790000-4,38000000-5,39100000-3,39515400-9,42512000-8,48000000-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ -39.798,70€

Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (4/2018) Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 74979 Κωδικός CPV: 30230000-0,30231000-7,30232000-4,38000000-5,39100000-3,42512000-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια εξοπλισµού για το παθολογοανατοµικό εργαστήριο». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε [συνέχεια..]

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΤΟΥ 424 ΓΣΝΕ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 74/2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Παροχή Υπηρεσιών «Τεχνολόγου ακτινολόγου για [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 3/2018) -104.806,38€

Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (3/2018) Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 74977 Κωδικός CPV: 30230000-0,30232000-4,30232110-8,38000000-5,39100000-3,39515440-1,42512000-8,48000000-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]