ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υγρά ενδοφλέβιας έγχυσης»

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια«Υγρά ενδοφλέβιας έγχυσης». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει  διαγωνισμό για την [συνέχεια..]

Προµήθεια δύο (2) Φορτηγών Ανοικτής Πλατφόρµας ωφέλιµου φορτίου τουλάχιστον οκτώ (8) τόνων

∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την Σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο, χρονικής διάρκειας δύο (2) [συνέχεια..]

[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – 85.483,86€

Αρ.Διακήρυξης: ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ Δ.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 75072 Κωδικός CPV: [συνέχεια..]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ CPV : 33162200-5 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ -55.506,23€

Αρ.Διακήρυξης: 7/2019 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73670 Κωδικός CPV: 33162200-5 [συνέχεια..]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ CPV : 33731110-7 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ – 78.974,00€

Αρ.Διακήρυξης: 7/2019 ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73671 Κωδικός CPV: 33731110-7 Πρόσθετη περιγραφή [συνέχεια..]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ -166.558,87€

Αρ.Διακήρυξης: 17803/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓ. ΠΑΙΔ.ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓYMNA Αριθμός / Α/Α [συνέχεια..]

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ – ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ- ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – 820.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ- ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 74791 Κωδικός CPV: 32441200-8 Πρόσθετη [συνέχεια..]