ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΚΑΛΑΜΑΤΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ 2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ -104.482,80€

Αρ.Διακήρυξης: 424/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67976 Κωδικός CPV: 30192110-5,30199000-0,30233100-2,30234600-4,30237200-1 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Black [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια Οικοδομικών υλικών Δήμου Πατρέων – 174.739,50€

Αρ.Διακήρυξης: 23/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67609 Κωδικός CPV: 24200000-6,24910000-6,39714100-1,44111100-2,44111200-3,44111600-7,44111700-8,44111800-9,44113100-6,44113200-7,44113620-7,44114200-4,44332000-6,44831000-4,44911100-0,44921200-4 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Άσφαλτικό [συνέχεια..]

[ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ 4Χ4 – 88.709,68€

Αρ.Διακήρυξης: 4685/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67827 Κωδικός CPV: 43262100-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αυτοκινούμενοι [συνέχεια..]

[ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ 4Χ4 – 88.709,68€

Αρ.Διακήρυξης: 4685/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67827 Κωδικός CPV: 43262100-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αυτοκινούμενοι [συνέχεια..]