ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προµήθεια και εγκατάσταση ακτινολογικής λυχνίας για τις ανάγκες του ακτινολογικού τµήµατος

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 103/2019. Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια και εγκατάσταση ακτινολογικής λυχνίας για [συνέχεια..]

Προµήθεια Κεφαλών υπερήχου και ηχοβολέα για τις ανάγκες του ακτινολογικού τµήµατος

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 104/2019.Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια Κεφαλών υπερήχου και ηχοβολέα για τις [συνέχεια..]

Προμήθεια υγρών καυσίμων και Λιπαντικών για την κάλυψη των αγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για ένα έτος

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων και [συνέχεια..]

Πώληση εκτάσεων στο Βελιγράδι- Υποβολές προσφορών

Πώληση εκτάσεων στο Βελιγράδι. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Προμήθεια ακτινοσκοπικού μηχανήματος

Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ακτινοσκοπικού μηχανήματος. Για [συνέχεια..]

[ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ] Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Καλαβρύτων -12.849.290,16€

Αρ.Διακήρυξης: Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 78506 Κωδικός CPV: [συνέχεια..]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ JEPPESEN AIRWAY MANUAL

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ JEPPESEN AIRWAY MANUAL. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε [συνέχεια..]