ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΤΡΙΠΟΛΗ] Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Τρίπολης (Παιδικές Κατασκηνώσεις, Κοινωνικό Παντοπωλείο), του Ν.Π.Δ.Δ(Παιδικοί Σταθμοί, Κ.Α.Π.Η κτλπ.) και της Κ.ΕΔΗ.Τ – 205.786,00€

Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4497/13-02-2019 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 70672 Κωδικός CPV: 03121100-6,03142500-3,03212100-1,03212211-2,03221000-6,03221112-4,03221113-1,03221200-8,03221210-1,03221212-5,03221230-7,03221240-0,03221250-3,03221270-9,03221310-2,03221340-1,03221410-3,03222000-3,03222111-4,03222210-8,03222220-1,03222240-7,03222321-9,03222322-6,03222331-2,03222332-9,03222333-6,03222341-5,09122210-5,15100000-9,15111200-1,15112100-7,15113000-3,15131000-5,15220000-6,15241000-9,15312000-8,15321300-7,15331170-9,15331425-2,15331427-6,15331450-6,15332100-5,15332180-9,15332290-3,15411100-3,15411110-6,15431100-9,15511100-4,15511600-9,15530000-2,15541000-2,15542200-1,15542300-2,15543300-9,15551300-8,15555100-4,15600000-4,15611000-4,15612130-1,15612190-9,15612200-3,15612500-6,15613310-4,15613311-1,15621000-7,15811100-7,15811200-8,15811300-9,15812121-7,15812200-5,15821110-3,15821200-1,15831200-4,15831600-8,15833000-6,15841000-5,15842000-2,15842200-4,15850000-1,15861000-1,15861100-2,15863000-5,15870000-7,15871110-8,15871230-5,15871250-1,15871273-8,15872100-2,15872200-3,15872300-4,15872400-5,15891600-6,15891610-9,15898000-9,15981000-8,15982000-5,15982100-6,18141000-9,18424300-0,18937100-7,18939000-0,19520000-7,24311900-6,24327200-4,24957000-7,33691000-0,33711110-1,33711730-3,33741100-7,33760000-5,33762000-9,37823000-3,39224300-1,39224320-7,39224350-6,39513100-2,39812400-1,39822000-0,39830000-9,39831200-8,39832000-3,39833000-0 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]

Β΄ Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια του είδους ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ

Η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης σε συνέχεια της με αριθμό 46202/16.11.2017 (ΑΔΑ:ΨΟΗ1ΟΡ1Ο-7ΑΚ) [συνέχεια..]

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός Πολεμικής Αεροπορίας

Η Πολεμική αεροπορία διενεργεί ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Επισκευή (Repair) Υλικού, NSN 5841-01- 316-4348, [συνέχεια..]

Περίληψη Διακήρυξης για την ανάδειξη ανάδοχου καθαρισμού χώρων και επιφανειών των εγκαταστάσεων της ΥΠΑ στον νομό Αττικής

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει την διενέργεια ανοικτού  ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την ανάδειξη ανάδοχου [συνέχεια..]

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας(ΣΔ) ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας(ΣΔ) ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε [συνέχεια..]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρρύσει  διαγωνισμό για την [συνέχεια..]