">

ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ανάδειξη προμηθευτή ειδών ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ

Το Γενικό Κατάστημα Κράτησης Δομοκού προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή ειδών ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ. Για περισσότερες [συνέχεια..]

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει διαγωνισμό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σκοπό την προμήθεια επενδυτών εκστρατείας παραλλαγής δάσους νέου τύπου

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει διαγωνισμό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σκοπό την προμήθεια επενδυτών εκστρατείας παραλλαγής [συνέχεια..]

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Ανοσοκατασταλτικά φάρµακα»

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Ανοσοκατασταλτικά φάρµακα». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «∆ιαλύµατα εγχύσεων»

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «∆ιαλύµατα εγχύσεων». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Yποκατάστατα πλάσµατος και παρεντερικά διαλύµατα»

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Yποκατάστατα πλάσµατος και παρεντερικά διαλύµατα». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε [συνέχεια..]

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Αντινεοπλασµατικά και ανοσορρυθµιστικά φάρµακα»

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Αντινεοπλασµατικά και ανοσορρυθµιστικά φάρµακα». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Αντιµυκητισιακά συστηµατικής χρήσης»

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Αντιµυκητισιακά συστηµατικής χρήσης». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.  

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Ιατρικά αέρια»

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Ιατρικά αέρια». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.