ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΣΠΑΡΤΗ] Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Σπάρτης» – 92.258,06€

Αρ.Διακήρυξης: Αρ. διακήρυξης 5973/29-3-2019 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72076,1 Κωδικός CPV: 31531000-7,31532800-2,31681410-0,34993000-4,44321000-6 Πρόσθετη περιγραφή [συνέχεια..]

[ΤΡΙΠΟΛΗ] Προμήθεια καινούργιου αλατοδιανομέα – 20.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Τρίπολης (Γ) Αριθμός / Α/Α [συνέχεια..]

[ΤΡΙΠΟΛΗ] Προμήθεια καινούργιου μικρού ελαστικοφόρου φορτωτή πλάγιας ολίσθησης με προσαρτήματα – 85.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Τρίπολης (Α) Αριθμός / Α/Α [συνέχεια..]

[ΑΡΓΟΛΙΔΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ -120.967,74€

Αρ.Διακήρυξης: 994/2019 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72280 Κωδικός CPV: 43323000-3 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Εξοπλισμός [συνέχεια..]

[ΛΑΚΩΝΙΑ] ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» -89.711,75€

Αρ.Διακήρυξης: 5/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΔΙΑΦΟΡA ΠΡΟΙΟΝΤA ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72125 Κωδικός CPV: [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων-Α’ φάση 2019 -556.451,61€

Αρ.Διακήρυξης: 04/2019 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72131 Κωδικός CPV: 34133100-9,34144710-8,43262100-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αυτοκινούμενοι [συνέχεια..]