ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προμήθεια μικροϋλικών υπόδησης για την υλοποίηση του προγράμματος παραγωγής του τμήματος υπόδησης του 700 ΣΕ

Προμήθεια μικροϋλικών υπόδησης για την υλοποίηση του προγράμματος παραγωγής του τμήματος υπόδησης του 700 [συνέχεια..]

Προμήθεια σάκων ιματισμού για την κάλυψη αναγκών Ν/Σ οπλιτών και μαθητών παραγωγικών σχολών

Προμήθεια σάκων ιματισμού για την κάλυψη αναγκών Ν/Σ οπλιτών και μαθητών παραγωγικών σχολών. Για [συνέχεια..]

Αναβάθμιση του συστήματος οπτικών αγγελιών πτήσεων (ΣΟΑΠ) του ΚΑΗΚ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την [συνέχεια..]

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.14/19

Προμήθεια «Αεροπορικού Καυσίμου JΕΤ–Α1» που απαιτείται για τον ανεφοδιασμό των πτητικών μέσων [Αεροσκαφών (Α/Φ) [συνέχεια..]

Προμήθεια τηλεκαρτών για τις ανάγκες του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Δομοκού

Το Γενικό Κατάστημα Κράτησης Δομοκού προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια τηλεκαρτών. Για περισσότερες πληροφορίες [συνέχεια..]

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού «∆ιαγνωστικές ουσίες»

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού «∆ιαγνωστικές ουσίες». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.