ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ψύξης/θέρμανσης σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών -289.360,00€

Αρ.Διακήρυξης: 14/18 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 61527 Κωδικός CPV: 42511110-5,42512000-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Προμήθεια [συνέχεια..]

[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – 295.510,00€

Αρ.Διακήρυξης: 07/2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 62278 Κωδικός CPV: 09111200-2 Πρόσθετη περιγραφή [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών γραφείου, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων – 77.009,14€

Αρ.Διακήρυξης: 11/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 60935 Κωδικός CPV: 30192000-1,30192700-8,30197643-5,30199710-0 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ [συνέχεια..]

[ΑΡΓΟΛΙΔΑ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΘΜΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ (Φίλτρα ΜΤΝ)ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 39855 -177.118,90€

Αρ.Διακήρυξης: 20/26-07-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΘΜΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ(Φίλτρα ΜΤΝ)ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 39855 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 39855 Κωδικός [συνέχεια..]