ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προμήθεια μηχανημάτων, εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού – 220.940,89€

Αρ.Διακήρυξης: 14/2019 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73603 Κωδικός CPV: 16000000-5,16810000-6,44482000-2,44510000-8,44514000-6 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Γεωργικά [συνέχεια..]

Ανάδειξη προμηθευτή ειδών ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ

Το Γενικό Κατάστημα Κράτησης Δομοκού προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή ειδών ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ. Για περισσότερες [συνέχεια..]

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει διαγωνισμό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σκοπό την προμήθεια επενδυτών εκστρατείας παραλλαγής δάσους νέου τύπου

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει διαγωνισμό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σκοπό την προμήθεια επενδυτών εκστρατείας παραλλαγής [συνέχεια..]

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Ανοσοκατασταλτικά φάρµακα»

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Ανοσοκατασταλτικά φάρµακα». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «∆ιαλύµατα εγχύσεων»

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «∆ιαλύµατα εγχύσεων». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Yποκατάστατα πλάσµατος και παρεντερικά διαλύµατα»

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Yποκατάστατα πλάσµατος και παρεντερικά διαλύµατα». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε [συνέχεια..]

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Αντινεοπλασµατικά και ανοσορρυθµιστικά φάρµακα»

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Αντινεοπλασµατικά και ανοσορρυθµιστικά φάρµακα». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Αντιµυκητισιακά συστηµατικής χρήσης»

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Αντιµυκητισιακά συστηµατικής χρήσης». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.