ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΠΑΤΡΑ] Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Ψηφιοποίηση Συλλογών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών – 833.875,48€

Αρ.Διακήρυξης: 1141/2018-Ψηφιοποίηση Συλλογών Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67419 Κωδικός CPV: 22462000-6,30216110-0,79999100-4,80000000-4 [συνέχεια..]

[ΝΕΜΕΑ] Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Νεμέας συνολικού προϋπολογισμού 206.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Αρ.Διακήρυξης: Η αριθμ. πρωτ. 6822/21-11-2018 διακήρυξη(18PROC004040277) Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 64834 Κωδικός CPV: 34928400-2,34928471-0,34928480-6,34991000-0,37535200-9,37535210-2,37535230-8,37535240-1,37535250-4,39113300-0,44112200-0,44231000-8 [συνέχεια..]

[ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 -120.836,00€

Αρ.Διακήρυξης: 4607/18 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67351 Κωδικός CPV: 09132100-4,09134100-8,09135100-5,09211000-1 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αμόλυβδη [συνέχεια..]

[ΛΑΚΩΝΙΑ] Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Κάτω των Ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων -82.738,85€

Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 63286-2 Κωδικός CPV: 09132100-4,09134100-8,09135100-5 Πρόσθετη [συνέχεια..]

[ΚΑΛΑΜΑΤΑ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τ.Κ. ΠΛΑΤΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ -141.532,26€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΑΤΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 66217 Κωδικός CPV: [συνέχεια..]

[ΑΡΓΟΛΙΔΑ] «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΦΙΧΤΙΩΝ, ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΛΟΥ, ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΥΦΙΟΥ – 697.580,65€

Αρ.Διακήρυξης: 2906/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67116 Κωδικός CPV: 14210000-6,37450000-7,39293400-6,43323000-3,44163110-4 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αγωγοί [συνέχεια..]