ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών «Αµοιβή Υπηρεσιών Τραπεζοκόµων»

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών «Αµοιβή Υπηρεσιών Τραπεζοκόµων». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών «Τεχνολόγου ακτινολόγου για το Τµήµα Απεικονίσεων του 424 ΓΣΝΕ»

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών «Τεχνολόγου ακτινολόγου για το Τµήµα Απεικονίσεων του 424 [συνέχεια..]

Προµήθεια και τοποθέτηση ακτινολογικής λυχνίας στον αγγειογράφο του αιµοδυναµικού

Προµήθεια και τοποθέτηση ακτινολογικής λυχνίας στον αγγειογράφο του αιµοδυναµικού. Για περισσότερες  πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει έρευνα αγοράς για την [συνέχεια..]

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια εξοπλισµού Τµήµατος Αιµοδοσίας»

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια εξοπλισµού Τµήµατος Αιµοδοσίας». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια δύο ψυκτικών θαλάμων για σώματα νεκρών χωρητικότητας τριών ατόμων.

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια δύο ψυκτικών θαλάμων για σώματα νεκρών χωρητικότητας τριών ατόμων. [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ή ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ) -45.226,93€

Αρ.Διακήρυξης: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΝ ΑΝΤΙΔ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: [συνέχεια..]