ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει έρευνα αγοράς για την [συνέχεια..]

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια εξοπλισµού Τµήµατος Αιµοδοσίας»

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια εξοπλισµού Τµήµατος Αιµοδοσίας». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια δύο ψυκτικών θαλάμων για σώματα νεκρών χωρητικότητας τριών ατόμων.

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια δύο ψυκτικών θαλάμων για σώματα νεκρών χωρητικότητας τριών ατόμων. [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ή ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ) -45.226,93€

Αρ.Διακήρυξης: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΝ ΑΝΤΙΔ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών – 103.487,20€

Αρ.Διακήρυξης: 7/19 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72999 Κωδικός CPV: 33696500-0,44832000-1 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: (+)-Sodium [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια αυτόνομης μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μέσω μεμβρανών υπερδιήθησης – 129.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: 12/2019 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73205 Κωδικός CPV: 42912300-5 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αυτόνομη [συνέχεια..]