ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΗΛΕΙΑ] ΚΛΙΝΕΣ ΜΤΝ – 24.193,55€

Αρ.Διακήρυξης: ΚΛΙΝΕΣ ΜΤΝ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72884 Κωδικός CPV: 33192130-2 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΜ – 8.064,52€

Αρ.Διακήρυξης: ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΜ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72883 Κωδικός CPV: 33192130-2 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – 59.677,42€

Αρ.Διακήρυξης: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72882 Κωδικός CPV: 33172100-7 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΣ – 20.967,74€

Αρ.Διακήρυξης: ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72881 Κωδικός CPV: 33190000-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Διάφορες [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ΔΥΟ (2) ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ – 24.193,55€

Αρ.Διακήρυξης: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ΔΥΟ (2) ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72880 Κωδικός CPV: [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ – 40.322,58€

Αρ.Διακήρυξης: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72879 Κωδικός CPV: 33157400-9 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Ιατρικές [συνέχεια..]