ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΗΛΕΙΑ] ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΣ – 20.967,74€

Αρ.Διακήρυξης: ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72881 Κωδικός CPV: 33190000-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Διάφορες [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ΔΥΟ (2) ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ – 24.193,55€

Αρ.Διακήρυξης: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ΔΥΟ (2) ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72880 Κωδικός CPV: [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ – 40.322,58€

Αρ.Διακήρυξης: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72879 Κωδικός CPV: 33157400-9 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Ιατρικές [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ – 72.580,65€

Αρ.Διακήρυξης: ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72878 Κωδικός CPV: 33112200-0 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘ – 80.645,16€

Αρ.Διακήρυξης: ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72875 Κωδικός [συνέχεια..]

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΥΠ/ΠΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΣΚΩΝ

Η Πολεμική Αεροπορία  μας θα διενεργήσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για [συνέχεια..]

Προμήθεια «Αεροπορικού Καυσίμου JP–8(NATO F–34)»

Η Πολεμική Αεροπορία  διεξάγει διαγωνισμό για την Προμήθεια «Αεροπορικού Καυσίμου JP–8(NATO F–34)». Για περισσότερες πληροφορίες [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ]ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 2019 – 220.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 71960 Κωδικός CPV: 92332000-7 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]