ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΗΛΕΙΑ] ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ – 40.322,58€

Αρ.Διακήρυξης: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72879 Κωδικός CPV: 33157400-9 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Ιατρικές [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ – 72.580,65€

Αρ.Διακήρυξης: ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72878 Κωδικός CPV: 33112200-0 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘ – 80.645,16€

Αρ.Διακήρυξης: ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72875 Κωδικός [συνέχεια..]

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΥΠ/ΠΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΣΚΩΝ

Η Πολεμική Αεροπορία  μας θα διενεργήσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για [συνέχεια..]

Προμήθεια «Αεροπορικού Καυσίμου JP–8(NATO F–34)»

Η Πολεμική Αεροπορία  διεξάγει διαγωνισμό για την Προμήθεια «Αεροπορικού Καυσίμου JP–8(NATO F–34)». Για περισσότερες πληροφορίες [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ]ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 2019 – 220.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 71960 Κωδικός CPV: 92332000-7 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]

[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -ΤΜΗΜΑ1 (ΔΗΜ.05/2019) (Ν.Μ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ) – 42.924,04€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -ΤΜΗΜΑ1 (ΔΗΜ.05/2019) (Ν.Μ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ) Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73096 Κωδικός [συνέχεια..]