ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -ΤΜΗΜΑ 2 (ΔΗΜ.05/2019) (Ν.Μ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ) -52.029,14€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -ΤΜΗΜΑ 2 (Ν.Μ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ) (ΔΗΜ.05/2019) Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73097 [συνέχεια..]

[ΑΡΓΟΛΙΔΑ] ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ -Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ -78.000,30€

Αρ.Διακήρυξης: 1214/2019 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73152 Κωδικός CPV: 34946240-4,45223100-7 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Καθίσματα [συνέχεια..]

[ΑΡΓΟΣ] Προμήθειας τριών (3) συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων – 192.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: Προμήθειας τριών συστημάτων διαβ/μένης συμπίεσης για την αναβάθμιση κοιν. χώρων Αριθμός / Α/Α [συνέχεια..]

[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ – 118.150,64€

Αρ.Διακήρυξης: ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ (ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ) (ΔΗΜ. 04/2019) Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72890 Κωδικός CPV: 33141750-2 [συνέχεια..]

[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] 3η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2018-2019 & 2019-2020 -185.105,80€

Αρ.Διακήρυξης: 3η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72570 [συνέχεια..]