ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 3/2020

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την « Προµήθεια ενός µικροτόµου για το Παθολογοανατοµικό Εργαστήριο». Για περισσότερες [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 5/2020

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την « Προµήθεια γεννητριών παραγωγής ραδιοκυµάτων διπλής συχνότητας κατά τις χειρουργικές [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 2/2020

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την « Προµήθεια συσκευής ανίχνευσης φλεβών του Μικροβιολογικού Εργατηρίου». Για περισσότερες [συνέχεια..]

Δ. 30Διαγωνισμός/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός

Δ. 30Διαγωνισμός/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΏΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 111 ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΜΑΧΗΣ (Π.03.19)

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΏΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 111 ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΜΑΧΗΣ (Π.03.19). [συνέχεια..]

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 31/19

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 31/19. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Διεθνής διαγωνισμός για προμήθεια εξαρτημάτων στο Ισραήλ

Διεθνής διαγωνισμός για προμήθεια εξαρτημάτων στο Ισραήλ. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.  

Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ελέγχου, επισκευής και συντήρησης των ανελκυστήρων των οργανικών µονάδων της ΥΠΑ, για χρονικό διάστηµα τριών ετών

Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ελέγχου, επισκευής και συντήρησης των ανελκυστήρων των οργανικών µονάδων της [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 135/2019

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 135/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια Nευροχειρουργικών εργαλείων». Για περισσότερες πληροφορίες [συνέχεια..]