ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΗΛΕΙΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ-ΣΤΥΠΤΗΡΙΟΥ 90 ΚΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ – 87.097,00€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ-ΣΤΥΠΤΗΡΙΟΥ 90 ΚΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 78392 Κωδικός CPV: [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ-ΣΤΥΠΤΗΡΙΟΥ 14 ΚΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ – 9.032,00€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ-ΣΤΥΠΤΗΡΙΟΥ 14 ΚΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 78393 Κωδικός CPV: [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ -45.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 78394 [συνέχεια..]

Προμήθεια «ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό [συνέχεια..]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Το Γ.Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για [συνέχεια..]

[ΜΕΣΣΗΝΗ]ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ – 217.510,00€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13791/2019 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: [συνέχεια..]