ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΑΡΓΟΛΙΔΑ] Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας 34/29-11-2018 -40.322,59€

Αρ.Διακήρυξης: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67953 Κωδικός CPV: 33192230-3 Πρόσθετη [συνέχεια..]