ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 64/2019 Σύμβαση συντήρησης συγκροτήματος γραμμικού επιταχυντή και αντικατάστασης λογισμικού διαχείρισης ασθενών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 64/2019 Σύμβαση συντήρησης συγκροτήματος γραμμικού επιταχυντή και αντικατάστασης λογισμικού διαχείρισης ασθενών. [συνέχεια..]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει  διαγωνισμό για την [συνέχεια..]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ πρκηρύσσει διαγωνισμό για την [συνέχεια..]

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ και ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών [συνέχεια..]

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ [συνέχεια..]

Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) Δέκα (10) Οχημάτων Πολιτικού Τύπου Χρονικής Διάρκειας Πέντε (5) ετών, με Δικαίωμα Εξαγοράς τους (option) μετά το Τέλος της Μίσθωσης

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη Σύναψη Σύμβασης με Αντικείμενο τη Χρηματοδοτική Μίσθωση [συνέχεια..]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ  & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό για την [συνέχεια..]

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσει 2ο Επαναληπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια 7950 μετρών Υφάσματος

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσει 2ο Επαναληπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια 7950 μετρών Υφάσματος. Για περισσότερες [συνέχεια..]