ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΑΡΓΟΛΙΔΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ -120.967,74€

Αρ.Διακήρυξης: 994/2019 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72280 Κωδικός CPV: 43323000-3 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Εξοπλισμός [συνέχεια..]

[ΛΑΚΩΝΙΑ] ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» -89.711,75€

Αρ.Διακήρυξης: 5/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΔΙΑΦΟΡA ΠΡΟΙΟΝΤA ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72125 Κωδικός CPV: [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων-Α’ φάση 2019 -556.451,61€

Αρ.Διακήρυξης: 04/2019 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72131 Κωδικός CPV: 34133100-9,34144710-8,43262100-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αυτοκινούμενοι [συνέχεια..]

[ΛΑΚΩΝΙΑ] Ηλεκτρονική Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας Νοσοκομειακών Ειδών από Χαρτί -9.965,86€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Φ/Λ/17/3061 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 71990 Κωδικός CPV: 33198000-4 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]