ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ -75.049,00€

Αρ.Διακήρυξης: 04/2018 ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 60580 Κωδικός CPV: 90524100-7 Πρόσθετη [συνέχεια..]

[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] ΑΡ.14/2018 (αρ.πρωτ.18170/18-06-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ – 205.645,16€

Αρ.Διακήρυξης: ΑΡ.14/2018 (αρ.πρωτ.18170/18-06-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΡ/ΟΥ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 60850 Κωδικός CPV: 33111000-1,33192340-7,42942200-3 [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – 72.565,74€

Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 61091 Κωδικός [συνέχεια..]