ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ [συνέχεια..]

Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) Δέκα (10) Οχημάτων Πολιτικού Τύπου Χρονικής Διάρκειας Πέντε (5) ετών, με Δικαίωμα Εξαγοράς τους (option) μετά το Τέλος της Μίσθωσης

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη Σύναψη Σύμβασης με Αντικείμενο τη Χρηματοδοτική Μίσθωση [συνέχεια..]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ  & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό για την [συνέχεια..]

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσει 2ο Επαναληπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια 7950 μετρών Υφάσματος

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσει 2ο Επαναληπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια 7950 μετρών Υφάσματος. Για περισσότερες [συνέχεια..]

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή «Υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και οφιοαπώθησης»

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή «Υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και οφιοαπώθησης» (cpv 90921000-9 υπηρεσίες απολύμανσης [συνέχεια..]

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ενός πλήρους συστήματος παιδιατρικών ενδοσκοπήσεων

H Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την [συνέχεια..]