ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ενός πλήρους συστήματος παιδιατρικών ενδοσκοπήσεων

H Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την [συνέχεια..]

[ΣΠΑΡΤΗ] Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Σπάρτης” – 92.258,06€

Αρ.Διακήρυξης: Αρ. διακήρυξης 5973/29-3-2019 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72076,1 Κωδικός CPV: 31531000-7,31532800-2,31681410-0,34993000-4,44321000-6 Πρόσθετη περιγραφή [συνέχεια..]

[ΤΡΙΠΟΛΗ] Προμήθεια καινούργιου αλατοδιανομέα – 20.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Τρίπολης (Γ) Αριθμός / Α/Α [συνέχεια..]

[ΤΡΙΠΟΛΗ] Προμήθεια καινούργιου μικρού ελαστικοφόρου φορτωτή πλάγιας ολίσθησης με προσαρτήματα – 85.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Τρίπολης (Α) Αριθμός / Α/Α [συνέχεια..]

[ΑΡΓΟΛΙΔΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ -120.967,74€

Αρ.Διακήρυξης: 994/2019 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72280 Κωδικός CPV: 43323000-3 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Εξοπλισμός [συνέχεια..]