ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΛΑΚΩΝΙΑ] ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» -89.711,75€

Αρ.Διακήρυξης: 5/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΔΙΑΦΟΡA ΠΡΟΙΟΝΤA ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72125 Κωδικός CPV: [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων-Α’ φάση 2019 -556.451,61€

Αρ.Διακήρυξης: 04/2019 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72131 Κωδικός CPV: 34133100-9,34144710-8,43262100-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αυτοκινούμενοι [συνέχεια..]

[ΛΑΚΩΝΙΑ] Ηλεκτρονική Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας Νοσοκομειακών Ειδών από Χαρτί -9.965,86€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Φ/Λ/17/3061 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 71990 Κωδικός CPV: 33198000-4 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ -465.580,00€

Αρ.Διακήρυξης: 1/2019 αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ. Πατρέων Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 71768 Κωδικός CPV: [συνέχεια..]

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια ειδών υπόδησης για κάλυψη αναγκών σπουδαστών – στριών ΣΣΑΣ Έτους 2019.

Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ διενεργεί  συνοπτικό διαγωνισμό για προμήθεια ειδών υπόδησης για κάλυψη [συνέχεια..]