ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΤΡΙΠΟΛΗ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. 6396/13-4-2018 – 557.960,00€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. 6396/13-4-2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56669 Κωδικός CPV: [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ (ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ -200.336,50€

Αρ.Διακήρυξης: 7378/12-04-2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56269 Κωδικός CPV: 33181200-4 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Μεμβράνη [συνέχεια..]

[ ΚΟΡΙΝΘΟΣ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Συνοπτικού (πρόχειρου ) Διαγωνισμού (δυο σταδίων) για την προμήθεια «ενιαίας εφαρμογής Διαχείρισης Προσωπικού – Μισθοδοσίας» -35.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: ΑΡ.8/2018 (Αρ.Πρ.11954/11-04-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56636 Κωδικός CPV: 48000000-8 [συνέχεια..]

[ ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Α.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – 51.562,90€

Αρ.Διακήρυξης: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56589,2 Κωδικός CPV:Κ 09132100-4,09134100-8 Πρόσθετη περιγραφή [συνέχεια..]

[ΚΑΛΑΜΑΤΑ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 24ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – 109.398,00€

Αρ.Διακήρυξης: 51/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56538 Κωδικός CPV: 79953000-9 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Οργάνωση [συνέχεια..]