ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΒΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ -183.832,95€

Αρ.Διακήρυξης: 608/2019 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 70817,1 Κωδικός CPV: 37535200-9 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Εξοπλισμός [συνέχεια..]

[ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ] Προμήθεια γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό των υπηρεσιών των Σχολικών Επιτροπών (σχολικές καθαρίστριες) –

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 70785 Κωδικός CPV: 15511000-3 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]

[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] Προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικού και λοιπού εξοπλισμού στο γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ. Ευρωστίνης Ροζενών – 146.370,97€

Αρ.Διακήρυξης: Προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικού και λοιπού εξοπλισμού στο γήπεδο ποδοσφαίρου Αριθμός / Α/Α [συνέχεια..]

[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΗΜ.02/2019) -41.433,04€

Αρ.Διακήρυξης: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 70602 Κωδικός CPV: 50532000-3 [συνέχεια..]