ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΠΑΤΡΑ] ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ C-ARM -68.548,39€

Αρ.Διακήρυξης: 2α/2017 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 70151 Κωδικός CPV: 33141620-2 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ [συνέχεια..]

[ΤΡΙΠΟΛΗ] Προμήθεια μηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Τρίπολης -245.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: Προμήθεια μηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Τρίπολης Αριθμός / Α/Α Συστήματος: [συνέχεια..]

[ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ] Ολοκλήρωση προμήθειας θερμικών υποσταθμών και επέκτασης εγκατάστασης θερμικών υποσταθμών Τηλεθέρμανσης Μεγαλόπολης – 983.780,00€

Αρ.Διακήρυξης: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: [συνέχεια..]

[ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΩΝ (ΤΕΒΑ/ FEAD) ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – 4.027.019,34€

Αρ.Διακήρυξης: 1/2018 ΤΕΒΑ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 69528 Κωδικός CPV: 03211300-6,03212100-1,03212211-2,03221113-1,03221210-1,03221240-0,03222210-8,03222220-1,03222321-9,15111000-9,15112130-6,15113000-3,15322100-2,15411110-6,15511600-9,15511700-0,15541000-2,15542300-2,15544000-3,15612120-8,15811100-7,15821150-5,15831200-4,15831600-8,15851100-9,15861000-1,15872400-5,15884000-8,18930000-7,18934000-5,22830000-7,33711430-0,33711610-6,33711710-7,33711720-0,33711900-6,33761000-2,33771100-6,33771200-7,39511100-8,39522540-4,39830000-9,39831200-8,39832000-3 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Ν.Μ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ -157.812,70€

Αρ.Διακήρυξης: 12391/19-06-2018 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 43662-2 Κωδικός CPV: 33696300-8 Πρόσθετη [συνέχεια..]