ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΑΧΑΪΑ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – 118.482,01€

Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 70650 Κωδικός CPV: 15800000-6,15811000-6 Πρόσθετη περιγραφή [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 3D ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ – 120.967,74€

Αρ.Διακήρυξης: 5/2019 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 70583 Κωδικός CPV: 33112100-9 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Έγχρωμος [συνέχεια..]

[ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ] ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ INTERREG MED 2014-2020 “INHERIT” – 146.774,19€

Αρ.Διακήρυξης: 38605/9266/07.02.2019 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 69516 Κωδικός CPV: 90713000-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες [συνέχεια..]

[ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ] ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ INTERREG MED 2014-2020 ” ENERNETMOB” -201.935,48€

Αρ.Διακήρυξης: 38611/9271/07.02.2019 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 70452 Κωδικός CPV: 79410000-1 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες [συνέχεια..]

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια εξοπλισµού για την πιο ασφαλή αντιµετώπιση των περιστατικών του χειρουργείου»

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως προκηρύσσει  Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό για την «Προµήθεια εξοπλισµού για [συνέχεια..]

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας(ΕΣΔ) Αναλ.Υλικ.Επιστημον Οργάνων

Το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Γενική Επισκευή (Overhaul) ΛΟΛ, NSN 1680-14-532-6030, P/N 76368-240-D, HYDRAULIC HOIST, Ε/Π SUPER PUMA

Η Πολεμική Αεροπορία προκηρύσσει διαγωνισμό για την Γενική Επισκευή (Overhaul) ΛΟΛ, NSN 1680-14-532-6030, P/N [συνέχεια..]

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ {ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ}

Το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια υγρών καυσίμων. Για περισσότερες πληροφορίες [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για εκπόνηση μελέτης για την αντιμετώπιση της ρύπανσης των μαροκινών λιμένων

Ο Εθνικός Οργανισμός Λιμένων του Μαρόκου προκηρύσσει διαγωνισμό για εκπόνηση μελέτης για την αντιμετώπιση της [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών

Η Μεραρχία Ιππικου – Μακεδονία διενεργεί διαγωνισμό για την προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών για τις [συνέχεια..]