ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ] προμήθεια υγρών, αερίων καυσίμων και λιπαντικών για τις ετήσιες ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων – 309.509,80€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 77673 Κωδικός CPV: 09132100-4,09133000-0,09134100-8,09135100-5,09211100-2,09211600-7,09211800-9,24570000-0,24951000-5,24961000-8 Πρόσθετη [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] Ανανέωση και αναβάθμιση συμβολαίων χρήσης και συντήρησης λογισμικών -98.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: 19/19 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 77664 Κωδικός CPV: 48000000-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Ανανέωση [συνέχεια..]

«Εργοστασιακή Συντήρηση Υλικού PROPELLER, NSN 1610015583595, P/N: 802375-2, Α/Φ CL-415»

«Εργοστασιακή Συντήρηση Υλικού PROPELLER, NSN 1610015583595, P/N: 802375-2, Α/Φ CL-415». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε [συνέχεια..]

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλεκτρ. Δ.Α.Δ. για συνεργείο Καθαριότητας

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλεκτρ. Δ.Α.Δ. για συνεργείο Καθαριότητας . Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρώτη φάση του έργου καστασκευής του αυτοκινητοδρόμου Σκοπίων – Blace

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρώτη φάση του έργου καστασκευής του αυτοκινητοδρόμου Σκοπίων – Blace. [συνέχεια..]

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΕΣΔ) προμήθειας ΒΕΛΟΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΕΣΔ) προμήθειας ΒΕΛΟΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε [συνέχεια..]

Τρείς (3) Ετήσιες Συντηρήσεις Θαλάµου Επαναπίεσης ∆υτών ΝΝΑ, ΝΝΚ, ΠΓΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, ΝΘΗ ΕΥΡΩΠΗ και ΝΘΗ ΚΑΛΛΙΣΤΩ,

Ανακοινώνεται ότι το Πολεµικό Ναυτικό διενεργεί ∆ηµόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για : «Τρείς (3) [συνέχεια..]

Προμήθεια Νωπών Αλιευμάτων για Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων της ΠΕ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ και για την Εκμετάλλευση του Ιχθυοπωλείου του ΣΠΑ

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Διακήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Προμηθευτή για την Προμήθεια [συνέχεια..]