ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 109/2019

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 109/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών « Αµοιβή υπηρεσιών ειδικότητας [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 108/2019

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 108/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών « Αµοιβή υπηρεσιών ειδικότητας [συνέχεια..]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 148/2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 148/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού «Αντιβιοτικά και χημειοθεραπευτικά [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 146/2019

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 146/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού «Ιατρικά διαλύµατα». Για [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ 147/2019

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ 147/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού «Ενέσιµα διαλύµατα». Για [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 110/2019

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 110/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών « Αµοιβή υπηρεσιών ειδικότητας [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 107/2019

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 107/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών « Αµοιβή υπηρεσιών ειδικότητας [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 143/2019

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 143/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για «Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιµατισµού (προµήθεια [συνέχεια..]

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών « Αµοιβή υπηρεσιών τεχνολόγου ραδιολόγου για το εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής»

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 69/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών « Αµοιβή υπηρεσιών τεχνολόγου [συνέχεια..]