ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΠΑΤΡΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ – 72.572,07€

Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 69884 Κωδικός CPV: [συνέχεια..]

[ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ] Προμήθεια 1 (ενός) καινούργιου καλαθοφόρου οχήματος που θα αποτελείται από πλαίσιο και υπερκατασκευή

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ) Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 69246 Κωδικός [συνέχεια..]

[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ -81.609,29€

Αρ.Διακήρυξης: 01/2019 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΓΤΙΚΟΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 69499 Κωδικός CPV: 33696500-0 Πρόσθετη [συνέχεια..]

[ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ] Προμήθεια νωπών, κατεψυγμένων και τυποποιημένων τροφίμων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για διάστημα ενός (1) έτους -72.624,60€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 69460,1 Κωδικός CPV: 03220000-9,15100000-9,15500000-3,15511000-3,15811100-7,15851100-9 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]

[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΒΙΟ.ΚΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑ” -137.300,00€

Αρ.Διακήρυξης: 292/2019 “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΒΙΟ.ΚΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑ” Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 69470 Κωδικός CPV: 45232421-9 [συνέχεια..]

[ΜΑΝΗ] ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ -330.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: 33/2019 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 69244,1 Κωδικός CPV: 90512000-9 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες [συνέχεια..]