ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – 107.600,00€

Αρ.Διακήρυξης: 45885/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 69189 Κωδικός CPV: 44613700-7 Πρόσθετη περιγραφή [συνέχεια..]

[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] προμήθεια ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ CPV 33731110-7 – 97.105,00€

Αρ.Διακήρυξης: ΑΡ.47/2018 (αρ.πρωτ.:35315/20-12-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την προμήθεια ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 68878 Κωδικός [συνέχεια..]