ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΝΑΥΠΛΙΟ] ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 – 20.680,00€

Αρ.Διακήρυξης: 8678/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 59113 Κωδικός CPV: 24951100-6 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Λιπαντικά [συνέχεια..]

[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Α’επαναλ.Συνοπτικού (πρόχειρου ) Διαγωνισμού (δυο σταδίων) για την προμήθεια «ενιαίας εφαρμογής Διαχείρισης Προσωπικού – Μισθοδοσίας – 35.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: ΑΡ.12/2018 (Αρ.Πρ.16024/23-05-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 59038 Κωδικός CPV: 48000000-8 [συνέχεια..]

[ΤΡΙΠΟΛΗ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 9007-2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΠΥΥ 2015 (CPV: 33731110-7) Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ – 21.406,50€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 58301 Κωδικός CPV: 33731110-7 [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – 44.354,84€

Αρ.Διακήρυξης: ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 57985 Κωδικός CPV: 33124120-2 Πρόσθετη περιγραφή [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕΘ – 32.258,06€

Αρ.Διακήρυξης: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕΘ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 57981 Κωδικός CPV: 33157400-9 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ – 7.661,29€

Αρ.Διακήρυξης: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 57980 Κωδικός CPV: 33157400-9 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ – 25.806,45€

Αρ.Διακήρυξης: ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 57979 Κωδικός CPV: 33124120-2 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ – 44.354,84€

Αρ.Διακήρυξης: ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 57978 Κωδικός CPV: 33112100-9 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπερηχοκαρδιογράφος [συνέχεια..]