ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΑΣΤΡΟΣ] Υπηρεσία διαχείρισης (κομποστοποίηση-διαλογή) αστικών στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, συνολικού προυπολογισμού 259.000,00 €

Αρ.Διακήρυξης: Υπηρεσία διαχείρισης (κομποστοποίηση-διαλογή) αστικών στερεών αποβλήτων. Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 54923 Κωδικός CPV: [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ – 96.774,19€

Αρ.Διακήρυξης: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 54701 Κωδικός CPV: 98312000-3 Πρόσθετη περιγραφή [συνέχεια..]

[ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ & Ν.Π. ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ) – 40.436,38€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ.ΗΛΙΔΑΣ & Ν.Π. ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ) Αριθμός / Α/Α [συνέχεια..]

[ΑΧΑΪΑ] ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ Ν.Μ ΑΙΓΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ. -109.759,80€

Αρ.Διακήρυξης: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 54527 Κωδικός CPV: 33696500-0 Πρόσθετη [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – 181.451,60€

Αρ.Διακήρυξης: 9/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 53123 Κωδικός CPV: 33172000-6 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] Ανανέωση και αναβάθμιση συμβολαίων χρήσης και συντήρησης λογισμικών – 201.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: 3/18 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 54540 Κωδικός CPV: 48000000-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Ανανέωση [συνέχεια..]