ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 19/19

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 19/19. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διενεργεί διαγωνισμό για την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε [συνέχεια..]

Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού Κρατικών Αερολιμένων Βορείου Ελλάδος

Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού Κρατικών Αερολιμένων Βορείου Ελλάδος. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας από έναν (1) ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διενέργεια Επαναληπτικού (τρίς) Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: « Παροχή υπηρεσιών υγείας [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 140/2019 2 ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού «Ανοσοσφαιρίνες»

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 140/2019 2ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού «Ανοσοσφαιρίνες». [συνέχεια..]

Προµήθεια ενός (1) Συγκροτήµατος Πύργου Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής High Definition µε ∆υνατότητα 3D και IGG και ∆εκαετή (10) Συντήρησή του

Το Πολεµικό Ναυτικό διενεργεί ∆ηµόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για την «Προµήθεια ενός (1) Συγκροτήµατος [συνέχεια..]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΩΝ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΩΝ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ (cpv 33130000-0 οδοντιατρικά και παραοδοντιατρικά όργανα και [συνέχεια..]