ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ – ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – 72.580,64€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ/ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 66153 Κωδικός CPV: 30133000-0 [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων & των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών -117.016,13€

Αρ.Διακήρυξης: 21/18 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 65176 Κωδικός CPV: 30121100-4 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Φωτοαντιγραφικό [συνέχεια..]

[ΤΡΙΠΟΛΗ] Το Κατάστημα Κράτησης Τρίπολης διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών διατροφής – 70.934,33€

Αρ.Διακήρυξης: 01/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 65213 Κωδικός CPV: 03142500-3,15119000-5,15220000-6,15300000-1,15331170-9,15411200-4,15540000-5,15551300-8,15800000-6,15810000-9,15812100-4,15851230-9 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Coca [συνέχεια..]

[ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ] Διαγωνισμός κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2018 για την προμήθεια του εξοπλισμού για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «TRITON -61.508,06€

Αρ.Διακήρυξης: 327608/15135/24-10-2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 66075 Κωδικός CPV: 38127000-1,38290000-4,50800000-3 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Όργανα [συνέχεια..]