ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Διοικητική Υποστήριξη» (εξωτερικός σύμβουλος)

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Διοικητική Υποστήριξη» (εξωτερικός σύμβουλος) (cpv 79400000-8 [συνέχεια..]

Ανακοίνωση Μετάθεσης εκ νέου Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 22/19

Ανακοίνωση Μετάθεσης εκ νέου Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 22/19. Σας γνωρίζουμε ότι [συνέχεια..]

Προμήθεια Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αναλυτή Ταχείας Ανάλυσης Αερίων Αίματος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αναλυτή Ταχείας Ανάλυσης Αερίων Αίματος [συνέχεια..]

Προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ  (CPV 33696200-7) (KAE 1359), με [συνέχεια..]

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Άλλα θεραπευτικά προϊόντα».

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 119/2019. Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Άλλα θεραπευτικά προϊόντα». Για περισσότερες [συνέχεια..]

Προµήθεια «Χειρουργικά γάντια»

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 120/2019. Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Χειρουργικά γάντια». Για περισσότερες πληροφορίες [συνέχεια..]

Προµήθεια «Ιατρικές Προµήθειες»

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 121/2019. Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Ιατρικές Προµήθειες». Για περισσότερες πληροφορίες [συνέχεια..]

Προµήθεια «Αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης»

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Προµήθεια «Ιατρικοί εξοπλισµοί»

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Ιατρικοί εξοπλισµοί». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.