ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΤΡΙΠΟΛΗ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14362/23-8-2018 ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΠΥΥ 2015 (CPV: 33731110-7) β’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ – 21.390,00€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. 14362/23-8-2018 Β’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 63449 [συνέχεια..]

[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (09/2018) – 24.297,00€

Αρ.Διακήρυξης: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (09/2018) Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 63282 Κωδικός CPV: 33696200-7 Πρόσθετη [συνέχεια..]