ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΠΑΤΡΑ] ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ – 455.562,50€

Αρ.Διακήρυξης: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΤΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 3/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 63455,1 Κωδικός CPV: 03142500-3,03211300-6,03212211-2,03212212-9,03221210-1,03222400-7,15100000-9,15111200-1,15112130-6,15113000-3,15115100-8,15131135-0,15131610-4,15131620-7,15131640-3,15221000-3,15241000-9,15244200-2,15300000-1,15313000-5,15321300-7,15331170-9,15331423-8,15331425-2,15331430-0,15331460-9,15332100-5,15411110-6,15411210-7,15511600-9,15512000-0,15541000-2,15543000-6,15544000-3,15551300-8,15811100-7,15812200-5,15831000-2,15833000-6,15851100-9,15863000-5,15871110-8,15871230-5,15871250-1,15872100-2,15872200-3,15872400-5,15891000-0,15961000-2,15982000-5,44618420-5 [συνέχεια..]

[ΤΡΙΦΥΛΙΑ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΕΛ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ,ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ -132.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΕΛ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ,ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 63202 [συνέχεια..]

[ΤΡΙΠΟΛΗ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14362/23-8-2018 ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΠΥΥ 2015 (CPV: 33731110-7) β’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ – 21.390,00€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. 14362/23-8-2018 Β’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 63449 [συνέχεια..]