ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ  (CPV 33696200-7) (KAE 1359), με [συνέχεια..]

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Άλλα θεραπευτικά προϊόντα».

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 119/2019. Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Άλλα θεραπευτικά προϊόντα». Για περισσότερες [συνέχεια..]

Προµήθεια «Χειρουργικά γάντια»

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 120/2019. Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Χειρουργικά γάντια». Για περισσότερες πληροφορίες [συνέχεια..]

Προµήθεια «Ιατρικές Προµήθειες»

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 121/2019. Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Ιατρικές Προµήθειες». Για περισσότερες πληροφορίες [συνέχεια..]

Προµήθεια «Αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης»

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Προµήθεια «Ιατρικοί εξοπλισµοί»

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Ιατρικοί εξοπλισµοί». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Προµήθεια «Υποκατάστατα πλάσµατος και παρεντερικά διαλύµατα»

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 128/2019 2ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προµήθεια «Υποκατάστατα πλάσµατος και [συνέχεια..]

Παροχή υπηρεσιών από τρίτους και προμήθεια υλικών αναφορικά με τη συντήρηση και επισκευή των ιπτάμενων μέσων της ΥΠΑ/ΜΠΜ, έτους 2020-2021

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την [συνέχεια..]

Προμήθεια «Τριών (3) σετ Φιαλών Πλωτήρων ΛΟΖ, για Ε/Π SUPER PUMA»

Προμήθεια «Τριών (3) σετ Φιαλών Πλωτήρων ΛΟΖ, για Ε/Π SUPER PUMA». Για περισσότερες πληροφορίες [συνέχεια..]