ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

2ος Επαναληπτικός Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια δύο ψυκτικών θαλάµων για σώµατα νεκρών χωρητικότητας τριών ατόµων»

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 117/2019. 2ος Επαναληπτικός Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια δύο ψυκτικών θαλάµων [συνέχεια..]

προµήθεια ανταλλακτικών – υλικών συντήρησης ψυκτικών και κλιµατιστικών µονάδων του Κρατικού Αερολιµένα Αράξου

Προµήθεια ανταλλακτικών – υλικών συντήρησης ψυκτικών και κλιµατιστικών µονάδων του Κρατικού Αερολιµένα Αράξου. Για [συνέχεια..]

Επαναληπτικός Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Αποστειρωµένες κοµπρέσες».

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 136/2019. Επαναληπτικός Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Αποστειρωµένες κοµπρέσες». Για περισσότερες [συνέχεια..]

Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης.

Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Προµήθεια Τροχήλατου Συστήµατος Υπερήχων για τις ανάγκες ΜΕΘ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 101/2019.Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια Τροχήλατου Συστήµατος Υπερήχων για τις ανάγκες [συνέχεια..]

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης των υποσταθμών μεσης τάσης του Κρατικού Αερολιμένα Ιωαννίνων και του Αερολιμένα Χανίων

Πρόσκληση Υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης των υποσταθμών μεσης τάσης [συνέχεια..]

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Διοικητική Υποστήριξη» (εξωτερικός σύμβουλος)

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Διοικητική Υποστήριξη» (εξωτερικός σύμβουλος) (cpv 79400000-8 [συνέχεια..]

Ανακοίνωση Μετάθεσης εκ νέου Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 22/19

Ανακοίνωση Μετάθεσης εκ νέου Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 22/19. Σας γνωρίζουμε ότι [συνέχεια..]