ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προµήθεια «Υποκατάστατα πλάσµατος και παρεντερικά διαλύµατα»

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 128/2019 2ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προµήθεια «Υποκατάστατα πλάσµατος και [συνέχεια..]

Παροχή υπηρεσιών από τρίτους και προμήθεια υλικών αναφορικά με τη συντήρηση και επισκευή των ιπτάμενων μέσων της ΥΠΑ/ΜΠΜ, έτους 2020-2021

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την [συνέχεια..]

Προμήθεια «Τριών (3) σετ Φιαλών Πλωτήρων ΛΟΖ, για Ε/Π SUPER PUMA»

Προμήθεια «Τριών (3) σετ Φιαλών Πλωτήρων ΛΟΖ, για Ε/Π SUPER PUMA». Για περισσότερες πληροφορίες [συνέχεια..]

Προμήθεια «Τριών (3) Σετ Πλωτήρων ΛΟΖ, για Ε/Π AS-332C1, SUPER PUMA »

Η Πολεμική Αεροπορία προκηρύσσει διαγωνισμό για την Προμήθεια «Τριών (3) Σετ Πλωτήρων ΛΟΖ, για [συνέχεια..]

Προµήθεια φαρµακευτικού υλικού, «Ανοσοσφαιρίνες»

Επαναληπτικό Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό, µε αριθµό διακήρυξης 127/2019 για την προµήθεια φαρµακευτικού υλικού, «Ανοσοσφαιρίνες» CPV:33651520-9, [συνέχεια..]

Διεθνής Διαγωνισμός – Κατασκευή/Ανακατασκευή Αεροδρομίου (Γερμανία)

Διεθνής Διαγωνισμός – Κατασκευή/Ανακατασκευή Αεροδρομίου (Γερμανία). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε [συνέχεια..]