ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΗΛΕΙΑ] ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ -143.830,64€

Αρ.Διακήρυξης: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ 12676/21-06-2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 61099 Κωδικός CPV: 45259000-7 Πρόσθετη περιγραφή [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και Παρελκόμενων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2017 – 8.638.503,16€

Αρ.Διακήρυξης: 11/18 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 60387 Κωδικός CPV: 30230000-0,30237200-1 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ,ΕΙΔΙΚΟΣ [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ – 72.580,65€

Αρ.Διακήρυξης: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕ Αριθμός / Α/Α [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια τροφίμων & ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου του Δήμου Πατρέων – 181.318,50€

Αρ.Διακήρυξης: 356/2018/11-05-2018 Διακήρυξη Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 60753 Κωδικός CPV: 15000000-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]