ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΗΛΕΙΑ] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ – 72.580,65€

Αρ.Διακήρυξης: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕ Αριθμός / Α/Α [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια τροφίμων & ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου του Δήμου Πατρέων – 181.318,50€

Αρ.Διακήρυξης: 356/2018/11-05-2018 Διακήρυξη Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 60753 Κωδικός CPV: 15000000-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]