ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΤΡΙΠΟΛΗ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 9007-2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΠΥΥ 2015 (CPV: 33731110-7) Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ – 21.406,50€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 58301 Κωδικός CPV: 33731110-7 [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – 44.354,84€

Αρ.Διακήρυξης: ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 57985 Κωδικός CPV: 33124120-2 Πρόσθετη περιγραφή [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕΘ – 32.258,06€

Αρ.Διακήρυξης: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕΘ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 57981 Κωδικός CPV: 33157400-9 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ – 7.661,29€

Αρ.Διακήρυξης: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 57980 Κωδικός CPV: 33157400-9 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ – 25.806,45€

Αρ.Διακήρυξης: ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 57979 Κωδικός CPV: 33124120-2 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ – 44.354,84€

Αρ.Διακήρυξης: ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 57978 Κωδικός CPV: 33112100-9 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπερηχοκαρδιογράφος [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – 214.544,80€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 58037 Κωδικός CPV: 03221240-0,15800000-6 Πρόσθετη περιγραφή [συνέχεια..]