ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ -225.806,45€

Αρ.Διακήρυξης: 03/2018 ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56038 Κωδικός CPV: 33111000-1 Πρόσθετη [συνέχεια..]

[ΝΑΥΠΛΙΟ] Προμήθεια αναλώσιμων υλικών και ειδικών εξαρτημάτων -150.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΩΛΗΝΕΣ-ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 55924 Κωδικός CPV: [συνέχεια..]

[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (02/2018) -152.478,19€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 55615 Κωδικός CPV: 33141700-7 Πρόσθετη περιγραφή [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ – 654.290,48€

Αρ.Διακήρυξης: ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 55586 Κωδικός CPV: 33192000-2 [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 6ΗΣ ΥΠΕ -325.584,90€

Αρ.Διακήρυξης: 02/2018 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 55487 Κωδικός CPV: [συνέχεια..]