ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΠΑΤΡΑ] Κοπή χόρτων στο Δήμο Πατρέων – 95.260,00€

Αρ.Διακήρυξης: 4/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 58139 Κωδικός CPV: 77112000-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Ενοικίαση [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος ως μέσο προστασίας δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου Πατρέων – 227.311,00€

Αρ.Διακήρυξης: 8/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 58243 Κωδικός CPV: 15511100-4 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Παστεριωμένο [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – 181.451,60

Αρ.Διακήρυξης: 43/2018 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 57721 Κωδικός CPV: 33172000-6 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]