ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΠΑΤΡΑ] Φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων και του αυλείου χώρου αυτών του Πανεπιστημίου Πατρών στην πόλη του Αγρινίου για δύο έτη -72.580,64€

Αρ.Διακήρυξης: 10/18 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 57951 Κωδικός CPV: 79713000-5 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΦΥΛΑΞΗ [συνέχεια..]

[ΖΑΧΑΡΩ] ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ – 105.000,00

Αρ.Διακήρυξης: 3519/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 57999 Κωδικός CPV: 34993000-4 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Φωτιστικά [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν.Μ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ – 27.519,40€

Αρ.Διακήρυξης: 9451/10-05-2018 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 57267 Κωδικός CPV: 33696500-0 [συνέχεια..]

[ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ] Υπηρεσίες παροχής γευμάτων Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – 491.248,80€

Αρ.Διακήρυξης: 4/2018 ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 57074 Κωδικός CPV: 55320000-9 Πρόσθετη [συνέχεια..]

[ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ] Υπηρεσίες παροχής γευμάτων Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – 505.544,40€

Αρ.Διακήρυξης: 4/2018 ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 57075 Κωδικός CPV: 55320000-9 Πρόσθετη [συνέχεια..]

[ΚΑΛΑΜΑΤΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 247.661,67 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%

Αρ.Διακήρυξης: 157/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 57465,1 Κωδικός CPV: 22000000-0,35821000-5 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: BANNER [συνέχεια..]

[ΚΑΛΑΜΑΤΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 130.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

Αρ.Διακήρυξης: 158/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 57435 Κωδικός CPV: 44114100-3 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Έτοιμο [συνέχεια..]