ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΠΑΤΡΑ]ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ C-ARM – 68.548,39€

Αρ.Διακήρυξης: 2/2017 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 54596 Κωδικός CPV: 33141620-2 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ [συνέχεια..]

[ΑΣΤΡΟΣ] Υπηρεσία διαχείρισης (κομποστοποίηση-διαλογή) αστικών στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, συνολικού προυπολογισμού 259.000,00 €

Αρ.Διακήρυξης: Υπηρεσία διαχείρισης (κομποστοποίηση-διαλογή) αστικών στερεών αποβλήτων. Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 54923 Κωδικός CPV: [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ – 96.774,19€

Αρ.Διακήρυξης: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 54701 Κωδικός CPV: 98312000-3 Πρόσθετη περιγραφή [συνέχεια..]

[ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ & Ν.Π. ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ) – 40.436,38€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ.ΗΛΙΔΑΣ & Ν.Π. ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ) Αριθμός / Α/Α [συνέχεια..]

[ΑΧΑΪΑ] ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ Ν.Μ ΑΙΓΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ. -109.759,80€

Αρ.Διακήρυξης: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 54527 Κωδικός CPV: 33696500-0 Πρόσθετη [συνέχεια..]