ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΠΑΤΡΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – 181.451,60€

Αρ.Διακήρυξης: 9/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 53123 Κωδικός CPV: 33172000-6 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] Ανανέωση και αναβάθμιση συμβολαίων χρήσης και συντήρησης λογισμικών – 201.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: 3/18 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 54540 Κωδικός CPV: 48000000-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Ανανέωση [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ – 104.438,00€

Αρ.Διακήρυξης: 1/2015 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 54057  Κωδικός CPV: 33182210-4 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Α1.Βηματοδότες [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – 412.381,28€

Αρ.Διακήρυξης: ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 54374  Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: 1. Με τσιμέντο: [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] Παροχή υπηρεσιών σίτισης των φοιτητών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο -422.820,00 €

Αρ.Διακήρυξης: 1/18 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 54220 Κωδικός CPV: 55300000-3 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Παροχή [συνέχεια..]