ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΣΠΑΡΤΗ] ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ -10.560,00€

Αρ.Διακήρυξης: Η υπ’ αριθμ. 17/2018 διακήρυξη. ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56832 Κωδικός [συνέχεια..]

[ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ – 197.534,94€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αριθμός / Α/Α [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2ΜΗΝΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 -71.667,50€

Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΑΧΔΙΚ 1/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56422 Κωδικός CPV: 03142500-3,03211300-6,03212211-2,03221000-6,03221113-1,03221210-1,03221230-7,03221340-1,03221410-3,03222111-4,03222210-8,03222220-1,03222321-9,03222400-7,15100000-9,15111200-1,15112130-6,15113000-3,15131135-0,15131610-4,15131640-3,15221000-3,15241000-9,15313000-5,15331423-8,15331425-2,15331430-0,15331460-9,15332100-5,15411210-7,15511600-9,15541000-2,15543000-6,15544000-3,15551300-8,15831000-2,15851100-9,15863000-5,15872400-5,15961000-2 Πρόσθετη [συνέχεια..]

[ΤΡΙΠΟΛΗ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. 6396/13-4-2018 – 557.960,00€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. 6396/13-4-2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56669 Κωδικός CPV: [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ (ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ -200.336,50€

Αρ.Διακήρυξης: 7378/12-04-2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56269 Κωδικός CPV: 33181200-4 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Μεμβράνη [συνέχεια..]

[ ΚΟΡΙΝΘΟΣ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Συνοπτικού (πρόχειρου ) Διαγωνισμού (δυο σταδίων) για την προμήθεια «ενιαίας εφαρμογής Διαχείρισης Προσωπικού – Μισθοδοσίας» -35.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: ΑΡ.8/2018 (Αρ.Πρ.11954/11-04-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56636 Κωδικός CPV: 48000000-8 [συνέχεια..]