ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Α.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – 51.562,90€

Αρ.Διακήρυξης: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56589,2 Κωδικός CPV:Κ 09132100-4,09134100-8 Πρόσθετη περιγραφή [συνέχεια..]

[ΚΑΛΑΜΑΤΑ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 24ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – 109.398,00€

Αρ.Διακήρυξης: 51/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56538 Κωδικός CPV: 79953000-9 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Οργάνωση [συνέχεια..]

[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΪΚΗΣ & ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ -218.490,28€

Αρ.Διακήρυξης: ΑΡ.5/2018(Αρ.Πρ.10784/28-03-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΪΚΗΣ & ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56169,1 Κωδικός [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΟΥΡΑ” – 72.320,00€

Αρ.Διακήρυξης: 10/2018 ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΟΥΡΑ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 53151 Κωδικός CPV: 33141615-4 Πρόσθετη [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – 120.602,00€

Αρ.Διακήρυξης: 31/2018 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56228 Κωδικός CPV: 15500000-3,15542300-2,15543000-6,15545000-0,15551300-8 Πρόσθετη περιγραφή [συνέχεια..]