ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΗΛΕΙΑ] Προμήθεια εξοπλισμού για το έργο: Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Νομού Ηλείας -730.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: Προμήθεια εξοπλισμού για το έργο: Χ.Υ.Τ.Υ Νομού Ηλείας Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 50754 [συνέχεια..]

[ΝΑΥΠΛΙΟ] Μονάδες διπλών υαλοπινάκων,Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη – 133.870,97€

Αρ.Διακήρυξης: Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κουφωμάτων και ερμαρίων στο Μπούρτζι Ναυπλίου Αριθμός / Α/Α [συνέχεια..]

[ΑΡΚΑΔΙΑ] Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων – 14.838,71€

Αρ.Διακήρυξης: 5917Α Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 52301 Κωδικός CPV: 90911200-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες [συνέχεια..]

[ΑΡΓΟΛΙΔΑ] Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων – 11.693,53€

Αρ.Διακήρυξης: 5917Β Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 52304 Κωδικός CPV: 90911200-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες [συνέχεια..]

[ΛΑΚΩΝΙΑ] Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων – 10.967,74€

Αρ.Διακήρυξης: 5917Γ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 52305 Κωδικός CPV: 90911200-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες [συνέχεια..]

[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων – 16.451,61€

Αρ.Διακήρυξης: 5917Δ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 52306 Κωδικός CPV: 90911200-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες [συνέχεια..]

[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων – 19.516,13€

Αρ.Διακήρυξης: 5917Ε Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 52307 Κωδικός CPV: 90911200-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες [συνέχεια..]

[ΑΧΑΪΑ] Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων – 37.500,00€

Αρ.Διακήρυξης: 5917ΣΤ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 52308 Κωδικός CPV: 90911200-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες [συνέχεια..]