ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΑΧΑΪΑ] Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων – 37.500,00€

Αρ.Διακήρυξης: 5917ΣΤ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 52308 Κωδικός CPV: 90911200-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων – 18.790,32€

Αρ.Διακήρυξης: 5917Η Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 52310 Κωδικός CPV: 90911200-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες [συνέχεια..]

[ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ] Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων – 20.323,58 €

Αρ.Διακήρυξης: 5917Θ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 52312 Κωδικός CPV: 90911200-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου – 75.327,50€

Αρ.Διακήρυξης: Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 48567 Κωδικός CPV: 03311000-2,03311220-0 Πρόσθετη περιγραφή [συνέχεια..]

[ΝΑΥΠΛΙΟ] Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής δημόσιος διαγωνισμός για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Ναυπλιέων έτους 2018 – 474.011,20€

Αρ.Διακήρυξης: 30448/2017 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 51825 Κωδικός CPV: 09132100-4,09134200-9,09135100-5,24951100-6 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αμόλυβδη [συνέχεια..]