ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΠΑΤΡΑ] ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – 21.856.207,84€

Αρ.Διακήρυξης: ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 52392  Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: 1. Με τσιμέντο: [συνέχεια..]

[ΚΑΛΑΜΑΤΑ] Υπηρεσίες φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (NUTS EL 255) για ένα (1) έτος. – 72.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: 621/18/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 46397 Κωδικός CPV: 79713000-5 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ – 496.699,00 €

Αρ.Διακήρυξης: 8/18 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 48736 Κωδικός CPV: 33182210-4 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]

[ΑΧΑΪΑ] ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΑΤΡΩΝ 2018-19 -444.000,00 €

Αρ.Διακήρυξης: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΑΤΡΩΝ 2018-19 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 53118 [συνέχεια..]

[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ -225.806,45€

Αρ.Διακήρυξης: 01/2018 ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 52331 Κωδικός CPV: 33111000-1 Πρόσθετη [συνέχεια..]

[ΑΡΚΑΔΙΑ] Αμόλυβδη βενζίνη,Πετρέλαιο ντίζελ – 110.411.577,35€

Αρ.Διακήρυξης: Προμήθεια καυσίμων κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων Δ.Α.Αρκαδίας. Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 52959 Κωδικός CPV: [συνέχεια..]

[ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ] Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – 370.967,74 €

Αρ.Διακήρυξης: 01/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 51754 Κωδικός CPV: 90911200-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Καλαμάτα [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια επιστημονικού – ερευνητικού – εργαστηριακού εξοπλισμού – 36.498,80€

Αρ.Διακήρυξης: 17/17 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 51619 Κωδικός CPV: 38000000-5 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: CAMERA [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ( ΥΓΡΑΕΡΙΟ ) – 981.615,29€

Αρ.Διακήρυξης: ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ( ΥΓΡΑΕΡΙΟ ) Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 51954 Κωδικός CPV: [συνέχεια..]