ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΠΑΤΡΑ] Υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής φαγητού – 371.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: 621/5/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 52226 Κωδικός CPV: 55300000-3 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες [συνέχεια..]

[ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ -265.450,00 €

Αρ.Διακήρυξης: 1/2017 / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Αριθμός / Α/Α [συνέχεια..]

[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ -402.559,54 €

Αρ.Διακήρυξης: 60801/2017 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 51741,1 Κωδικός CPV: 03200000-3,03211000-3,03211300-6,03221210-1,03311000-2,15110000-2,15112100-7,15131220-3,15131700-2,15221000-3,15300000-1,15331170-9,15331400-1,15331425-2,15411000-2,15411110-6,15500000-3,15511000-3,15511600-9,15600000-4,15612120-8,15613311-1,15800000-6,15811100-7,15833000-6,15850000-1,15860000-4,15870000-7,15894200-3,15981000-8,15982000-5 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Έτοιμα [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] Προμήθεια εξοπλισμού για το έργο: Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Νομού Ηλείας -730.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: Προμήθεια εξοπλισμού για το έργο: Χ.Υ.Τ.Υ Νομού Ηλείας Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 50754 [συνέχεια..]

[ΝΑΥΠΛΙΟ] Μονάδες διπλών υαλοπινάκων,Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη – 133.870,97€

Αρ.Διακήρυξης: Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κουφωμάτων και ερμαρίων στο Μπούρτζι Ναυπλίου Αριθμός / Α/Α [συνέχεια..]

[ΑΡΚΑΔΙΑ] Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων – 14.838,71€

Αρ.Διακήρυξης: 5917Α Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 52301 Κωδικός CPV: 90911200-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες [συνέχεια..]

[ΑΡΓΟΛΙΔΑ] Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων – 11.693,53€

Αρ.Διακήρυξης: 5917Β Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 52304 Κωδικός CPV: 90911200-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες [συνέχεια..]