ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου – 75.327,50€

Αρ.Διακήρυξης: Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 48567 Κωδικός CPV: 03311000-2,03311220-0 Πρόσθετη περιγραφή [συνέχεια..]

[ΝΑΥΠΛΙΟ] Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής δημόσιος διαγωνισμός για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Ναυπλιέων έτους 2018 – 474.011,20€

Αρ.Διακήρυξης: 30448/2017 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 51825 Κωδικός CPV: 09132100-4,09134200-9,09135100-5,24951100-6 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αμόλυβδη [συνέχεια..]