">

ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΕΦΚΑ. Eιδοποιητήρια εισφορών για τον Ιανουάριο του 2018

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι οι εισφορές Ιανουαρίου 2018 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και [συνέχεια..]

ΕΦΚΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΜΑΙΟΥ

Σε 1.973.574 ανέρχονται οι ασφαλισμένοι οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ τον Απρίλιο του [συνέχεια..]

Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών για το έτος 2017

H Επιστημονική ομάδα του κόμβου TAXHEAVEN εξηγεί πως γίνεται ο υπολογισμός στην έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών. [συνέχεια..]

Δεν θεωρούνται ως εισόδημα τα χρηματικά ποσά εξόφλησης αξίωσης για τη συμμετοχή στα αποκτήματα του γάμου

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία, αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση της [συνέχεια..]

Ρύθμιση οφειλών ελευθέρων επαγγελματιών: Δικαιούχοι – δικαιολογητικά

Την προσεχή εβδομάδα ενεργοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποδοχής των αιτήσεων ρύθμισης οφειλών από ελεύθερους [συνέχεια..]

Ανοίγει η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 120 δόσεων – 21 δικαιολογητικά

Αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία [συνέχεια..]

Φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις για το μήνα Φεβρουάριο 2018

Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών Οι καταστάσεις των φορολογικών στοιχείων, υποβάλλονται υποχρεωτικά [συνέχεια..]

ΕΦΚΑ: Διπλές εισφορές για 200.000 ασφαλισμένους

Διπλές εισφορές καλούνται να πληρώσουν τουλάχιστον 200.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες, καθώς πρέπει να [συνέχεια..]

Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών για το έτος 2017 – Παραδείγματα

Το ζήτημα της έκπτωσης των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.