ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Αγώνας δρόμου από τον ΕΦΚΑ για τις εισφορές επαγγελματιών

Μια συνεχή μάχη με τον χρόνο και τις αστοχίες, με άμεσες αρνητικές συνέπειες στην [συνέχεια..]

Μειώση μισθών κατά 2,71% τον περασμένο Σεπτέμβριο

Το μέσο ημερομίσθιο στην μερική απασχόληση ανέρχεται σε 23,43 ευρώ και σε μηνιαία βάση στα 394,81 [συνέχεια..]

Οι ενδεικτικές τιμές λιανικής πώλησης των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων

Με την απόφαση Γ5(α)οικ. 48650/30.6.2017 του Υπουργού Υγείας εκδίδεται ο κατάλογος ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης ΜΗΣΥΦΑ, [συνέχεια..]

Το τέλος των χωρίς χρόνο παραγραφής φορολογικών ελέγχων

Τελικά η αυτοεκπληρούμενη προφητεία επιβεβαιώθηκε και η ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε με την με [συνέχεια..]

Ενιαίο μισθολόγιο – Ασφαλιστέες αποδοχές από την 1.1.2017 υπέρ επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής

Σύμφωνα με την Φ80020/45578/Δ15.780/16.6.17, από την 1/1/2017 για τον προσδιορισμό των ασφαλιστέων αποδοχών υπέρ [συνέχεια..]

ΟΑΕΕ: Ανάρτηση ρυθμίσεων Ν. 4152/2013 & Ν. 4321/2015 στον »Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου»

Οι δόσεις ρύθμισης Ν. 4152/2013 & Ν. 4321/2015 απεικονίζονται στη διαδικτυακή υπηρεσία Ατομικός Λογαριασμός [συνέχεια..]

Επίδομα στήριξης για τους «εγκλωβισμένους» εργαζομένους

Πρόγραμμα στήριξης των εργαζομένων που υποχρεώνονται να δουλεύουν χωρίς να πληρώνονται, ετοιμάζει το υπουργείο [συνέχεια..]

Πώς καταβάλλονται οι εισφορές για παράλληλη ή πολλαπλή δραστηριότητα

Ακόμα και εισόδημα από περιστασιακές αγροτικές δραστηριότητες, θα υπόκειται εφεξής σε ασφαλιστικές εισφορές. Η [συνέχεια..]

Τι πρέπει να κάνετε αν λάβατε λάθος πρόστιμο για ανασφάλιστο όχημα

Τα ειδοποιητήρια με πρόστιμα 250 ευρώ έφτασαν από το πρωί της Παρασκευής σε περίπου [συνέχεια..]

«Παγώνουν» μέχρι τις 14 Ιουλίου τα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα

«Παγώνει» μέχρι τις 14 Ιουλίου, όπως είχε αποκαλύψει η «Κ», το πρόστιμο των 250 [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.