ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Καταργείται και το αγγελιόσημο με το νέο Ασφαλιστικό

Το  σχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό και το φορολογικό  που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση [συνέχεια..]

Ανακοίνωση ΟΑΕΕ: Στον Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου οι δόσεις της ρύθμισης του Ν.4305/14

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ν.4305/2014 Το Επιμελητήριο Αρκαδίας ενημερώνει τα μέλη του ότι ο ΟΑΕΕ, με [συνέχεια..]

Σε δημόσια διαβούλευση το ασφαλιστικό νομοσχέδιο μέχρι την Πέμπτη

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και [συνέχεια..]

ΙΚΑ: Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης

Από την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων» (Α.Π.Δ.) που υποβλήθηκαν για τον Αύγουστο του 2015 [συνέχεια..]

ΙΚΑ: Στις 12 δόσεις νέα χρέη ενώ τρέχουν οι 100 δόσεις

Εγκύκλιος του ΙΚΑ, ορίζει ότι μια ρύθμιση χάνεται σε περίπτωση καθυστέρησης και δεύτερης δόσης [συνέχεια..]

Oι 17 βασικές αλλαγές που φέρνει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Εβδομάδα Ασφαλιστικού, είναι αυτή που ξεκινάει σήμερα, με το επίμαχο νομοσχέδιο να παίρνει, μετά [συνέχεια..]

Τέλος το βιβλιάριο πρόνοιας για τους ανασφάλιστους

Εγκύκλιο με την οποία ορίζεται ότι καταληκτική ημερομηνία η 4η Απριλίου, για εξέταση από [συνέχεια..]

Ανακοίνωση ΟΑΕΕ. Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου

Βασική επιδίωξη του Οργανισμού αποτελεί η ενσωμάτωση και αφομοίωση νέων ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στη λειτουργία [συνέχεια..]

Ανασφάλιστα Αυτοκίνητα: Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Οι έλεγχοι για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα γίνονται πλέον πραγματικότητα και οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις μέσω [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.